De openbaar te maken financiële informatie hangt af van de grootte van het bedrijf, wat wordt bepaald aan de hand van de activa, netto-omzet en het aantal werknemers. Een onderneming valt in een bepaalde bedrijfsklasse als de jaarrekening twee jaar achter elkaar voldoet aan minimaal twee van de onderstaande kenmerken:

Micro: Activa < € 450.000, Netto-omzet < € 900.000, Aantal werknemers < 10 personen

Klein: Activa € 450.000 – € 7,5 mln, Netto-omzet € 900.000 – € 15 mln, Aantal werknemers 10 – 50 personen

Middelgroot: Activa € 7,5 mln – € 25 mln, Netto-omzet € 15 mln – € 50 mln, Aantal werknemers 50 – 250 personen

Groot: Activa > € 25 mln, Netto-omzet > € 50 mln, Aantal werknemers > 250 personen