Ik heb een brief van de Belastingdienst ontvangen voor mijn ANBI. Gaat alles goed?

Vanaf 1 januari 2020 zijn bepaalde ANBI’s verplicht om een specifiek publicatieformulier te gebruiken. Wij hebben echter besloten dit formulier voor alle ANBI’s te hanteren, ongeacht hun omvang en omzet. Hierdoor raakt u al vertrouwd met de nieuwe werkwijze, mocht uw stichting in de toekomst wel onder deze regelgeving vallen.