Ik heb een definitief aanslag IB gekregen van de Belastingdienst, terwijl mijn aangifte nog niet is ingediend. Ik heb geen machtiging aangevraagd.

Het is inderdaad mogelijk dat u onverwachts een brief van de Belastingdienst hebt ontvangen over de aangifte 2020. Helaas kampt de Belastingdienst met technische problemen en heeft ze onterecht brieven gestuurd. Mail ons een scan van de brief voor uw dossier. Verder kunt u het schrijven als niet verzonden beschouwen.