Ik heb een DigiD machtiging gekregen van de Belastingdienst. Ik heb geen machtiging aangevraagd.

Tenzij anders is overeengekomen, maken wij geen gebruik van DigiD-machtigingen. Wij vragen een VIA-machtiging aan via onze software. U ontvangt van de Belastingdienst een brief met een QR-code en een 9-cijferige activatiecode.

Het kan voorkomen dat u onverwacht een DigiD-machtigingsbrief van de Belastingdienst ontvangt. Helaas heeft de Belastingdienst te maken gehad met technische problemen en zijn er ten onrechte brieven verstuurd. Stuur ons alstublieft een scan van de brief voor uw dossier. U kunt de brief verder negeren, omdat deze onterecht is verstuurd. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij geen gebruik maken van een dergelijke machtiging.

ik maken van zo een machtiging.