Ik heb een DigiD machtiging gekregen van de Belastingdienst. Ik heb geen machtiging aangevraagd.

Tenzij anders afgesproken, werken wij NIET met DigiD machtigingen. Wij vragen een VIA machtiging aan met ons software. Hierover krijgt u een brief van de Belastingdienst met een QR code en een 9-cijferige activatiecode.

Het is mogelijk dat u onverwachts een DigiD machtigingsbrief van de Belastingdienst hebt ontvangen. Helaas kampt de Belastingdienst met technische problemen en heeft ze onterecht brieven gestuurd. Mail ons een scan van de brief voor uw dossier. Verder kunt u het schrijven als niet verzonden beschouwen. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij geen gebruik maken van zo een machtiging.