loading...

Pixi.

Pixi is a creative multi-concept WordPress theme will help business owners create awesome websites.

Address: 121 King St, Dameitta, Egypt
Phone: +25-506-345-72
Email: motivoweb@gmail.com

Vakantiedagen bij een 0-uren contract

  • By Lucie Van der Zeeuw
  • 1 augustus 2019
  • 0 Comment
  • 1009 Views

Geplaatst op februari 10, 2019 door Lucie3

Vakantiedagen bij een 0-uren contract

Nederlandse werknemers krijgen een wettelijk aantal vakantiedagen per jaar. In uren is dit 4 keer het aantal uren dat men per week werkt. Als men bijvoorbeeld het hele jaar 25 uur per week werkt, heeft men recht op 100 vakantie-uren per jaar. Dat betekent dat een werknemer in ieder geval 4 weken vakantie per jaar op kan nemen. Het is ook mogelijk de vakantiedagen in losse uren op te nemen. Tijdens de vakantie dient u als werkgever uw personeel door te betalen.

Bij contractueel vastgelegde werkuren is de berekening van vakantieuren appeltje eitje. Maar wat doen we met een 0-uren contract waar de uren niet vast staan?

Wat is een 0-uren contract

Om mee te beginnen gaan we ons kennis over 0-uren contracten opfrissen.

Een nulurencontract is eigenlijk een oproepcontract. Het kan zowel om een contract voor bepaalde alsook voor onbepaalde tijd gaan. Er is in het contract geen afspraak over het aantal werkuren gemaakt. Als werkgever betaalt u alleen loon over de uren die worden gewerkt.

Om werknemers te beschermen zijn er wel een aantal regels of beperkingen ingesteld.

– De werkgever mag maximaal 6 maanden doorgaan met het doorbetalen van slechts de gewerkte uren. Na 6 maanden heeft de werknemer recht op doorbetaling van loon ook als er niet voldoende werk is of als er wel werk is maar de werknemer wordt niet opgeroepen. Dit heet loondoorbetalingsverplichting.

– Iedere keer dat u een werknemer oproept, heeft hij/zij recht op minimaal 3 uur loon, ook als er maar 1 uur wordt gewerkt.

– Een werknemer kan ook beroep doen op rechtsvermoeden van de arbeidsomvang. Daarbij geldt dat de vaste arbeidsduur gelijk is aan de gemiddelde arbeidsduur van de afgelopen 3 maanden. Deze regeling wordt vaak aangesproken bij structureel overwerk en leidt tot een aanpassing van het arbeidscontract.

– De werknemer heeft recht op vakantiedagen en vakantiegeld

Vakantierecht berekenen

Zoals we hierboven hebben gezien, heeft een werknemer jaarlijks recht op 4 keer het aantal uren dat men per week werkt. Bj een fulltime werknemer gaat het om 4×40=160 uur vakantierecht per jaar.

In Nederland is het aantal werkdagen gemiddeld 260 dagen per jaar. Het gemiddeld aantal werkdagen kan worden berekend door 52 weken per jaar te vermenigvuldigen met 5 werkdagen per week. 260 werkdagen maal 8 uur per dag maakt dus dat een fulltime werknemer 2080 uur per jaar werkt.

160 vakantieuren staan in verhouding tot  2080 werkuren, zo komen we tot een verhouding van 1 op 13.

Voorgaande betekent dat er per uur een vakantierecht wordt opgebouwd van 0.076923077 (ruim vier en halve minuut).

Slot

Een werknemer met een 0-uren contract bouwt vakantierecht op. Voor iedere 13 werkuren bouwt deze werknemer 1 uur vakantie op. Naast een vakantierecht heeft de werknemer ook recht op vakantiegeld. Het vakantiegeld bedraagt minimaal 8 % van de loon en mag periodiek worden uitbetaald (bijvoorbeeld maandelijks).

Heeft u nog vragen of zoekt u hulp bij uw salarisadministratie, neemt u dan contact op met Van der Zeeuw Administratie, uw boekhouder voor zzp’ers en MKB.