Onderstaand treft u een antwoord op de meest gestelde vragen.


Ik heb een definitief aanslag IB gekregen van de Belastingdienst, terwijl mijn aangifte nog niet is ingediend. Ik heb geen machtiging aangevraagd.

Het is inderdaad mogelijk dat u onverwachts een brief van de Belastingdienst hebt ontvangen over de aangifte 2020. Helaas kampt de Belastingdienst met technische problemen en heeft ze onterecht brieven gestuurd. Mail ons een scan van de brief voor uw dossier. Verder kunt u het schrijven als niet verzonden beschouwen.


Ik heb een DigiD machtiging gekregen van de Belastingdienst. Ik heb geen machtiging aangevraagd.

Tenzij anders afgesproken, werken wij NIET met DigiD machtigingen. Wij vragen een VIA machtiging aan met ons software. Hierover krijgt u een brief van de Belastingdienst met een QR code en een 9-cijferige activatiecode.
Het is mogelijk dat u onverwachts een DigiD machtigingsbrief van de Belastingdienst hebt ontvangen. Helaas kampt de Belastingdienst met technische problemen en heeft ze onterecht brieven gestuurd. Mail ons een scan van de brief voor uw dossier. Verder kunt u het schrijven als niet verzonden beschouwen. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij geen gebruik maken van zo een machtiging.


Mijn aangifte Inkomstenbelasting 2020 is nog niet klaar. Krijg ik nu een boete?

Nee, u krijgt geen boete. Wegens de vele technische problemen heeft de Belastingdienst het termijn verlengd tot 8 mei 2021. Daarnaast hebben wij voor alle klanten een uitstel aangevraagd om er zeker van te zijn, dat alles goed gaat.


Ik heb een brief van de Belastingdienst ontvangen voor mijn ANBI. Gaat alles goed?

Per 1-1-2020 zijn sommige ANBI’s verplicht een speciale publicatieformulier te gebruiken. Wij hebben besloten het formulier voor alle ANBI’s ongeacht de grootte en omzet te gaan gebruiken. Zo bent u alvast aan de nieuwe werkwijze gewend wanneer uw stichting wel voldoet aan de regels.


Wanneer moet de jaarrekening van mijn stichting/vereniging online staan?

De jaarrekening moet op 1 juni gepubliceerd zijn.