In het kort.

De missie van Van der Zeeuw Administratie is het uit handen nemen van administratieve belasting van kleine ondernemers, zodat zij zich kunnen richten op hun vak; “wij doen waar wij goed in zijn, zodat u alle tijd hebt om te doen waar u goed in bent”.

Welkom

In principe zijn alle zelfstandigen, met of zonder personeel, en micro- en klein-bv’s welkom. Wij richten ons echter met name op starters vanuit een opleiding of uitkering, ondernemingen met een maatschappelijke missie en op nieuwe Nederlanders, die hun weg in Nederland nog moeten vinden.

In de levens van al deze groepen mensen zijn veel onduidelijkheden, bureaucratie en vooroordelen gaande. Wij vinden dat het niet nodig is, dat (startende) ondernemers extra belast worden door het zoeken naar een weg, die wij al hebben ontdekt.

Dienstverlening

Onze dienstverlening gaat verder, dan alleen boekhouden. Wij zijn ook adviseur, begeleider en vertegenwoordiger. Wij gaan met de klant mee naar de KvK, bellen met de UWV, bezoeken de bank en praten met de gemeente.

Wij helpen bij het zoeken naar een woning, een cursus Nederlands of een mentor om een vak te leren. Wij geven tips om toch de begeerde hypotheek te kunnen krijgen ook al zei de bank dat het niet kon.

Wij gebruiken ons eigen netwerk én ons klantenbestand om een nieuwe klant op weg te helpen. Door onze dienstverlening kunnen ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt succesvolle ondernemingen oprichten.

Onze klanten zijn geen nummertjes. Van iedere klant kennen wij het verhaal en bij iedere klant zijn wij nauw betrokken.

Waarom nog zelf doen?

Geef uw administratie vandaag nog uit handen en houd meer tijd over voor het echte werk.

Neem nu contact op