• Digitaal administratie bijhouden
 • Btw en ICP aangiften
 • Simpele rapportage
 • Aangifte inkomstenbelasting (+fiscale partner)
 • Telefonische communicatie met de Belastingdienst
 • Online kwartaaloverleg
 • Geschikt tot 250 transacties per jaar, geen fiscaal advies


€ 39.95 per maand*
bij gespreid betalen (pakketprijs is € 479.40)

 • Digitaal administratie bijhouden
 • Btw en ICP aangiften
 • Simpele rapportage
 • Aangifte inkomstenbelasting (+fiscale partner)
 • Telefonische communicatie met de Belastingdienst
 • Online kwartaaloverleg
 • Geschikt tot 400 transacties per jaar, geen fiscaal advies


€ 47.50 per maand*
bij gespreid betalen (pakketprijs is € 570.-)

 • Digitaal administratie bijhouden
 • Btw en ICP aangiften
 • Rapportage
 • Aangifte inkomstenbelasting (+fiscale partner)
 • Telefonische communicatie met de Belastingdienst
 • Online kwartaaloverleg
 • Geschikt tot 600 transacties per jaar, geen fiscaal advies


€ 95.00 per maand*
bij gespreid betalen (pakketprijs is € 1.140.-)

 • Digitaal administratie bijhouden
 • Btw en ICP aangiften
 • Rapportage
 • Aangifte inkomstenbelasting (+fiscale partner)
 • Telefonische communicatie met de Belastingdienst
 • Online kwartaaloverleg

  Voor de DGA ook:

 • Salarisadministratie voor 1 DGA
 • Aangifte vennootschapsbelasting
 • Deponering jaarrekening bij de KvK
 • Geen fiscaal advies


€ 160.00 per maand*
bij gespreid betalen (pakketprijs is € 1.920.-)

 • Zelf digitaal administratie bijhouden in Excel of boekhoudsoftware, wij nemen de eindcijfers over
 • VIA machtiging (vooringevulde aangifte)
 • Handige checklist
 • Op basis van de laatste 2 aangiften IB (goede aansluiting)
 • Digitale conceptaangifte binnen 24 uur na aanleveren gegevens
 • Na betaling van onze nota volgt onmiddellijke verzending, geen uitstel nodig
 • Indien gewenst, één online gesprek met extra uitleg
 • Meekijken met de boekhouding mogelijk tegen uurtarief
 • Geen fiscaal advies


€ 250.- per aangifte*

 • Digitaal aanleveren gegevens
 • VIA machtiging (vooringevulde aangifte)
 • Handige checklist
 • Op basis van de laatste 2 aangiften IB (goede aansluiting)
 • Digitale conceptaangifte binnen 24 uur na aanleveren gegevens
 • Na betaling van onze nota volgt onmiddellijke verzending, geen uitstel nodig
 • Indien gewenst, één online gesprek met extra uitleg
 • Meekijken met de boekhouding mogelijk tegen uurtarief
 • Geen fiscaal advies


€ 150.- inclusief btw per aangifte*

 • Digitaal aanleveren gegevens
 • Veilig werkgeversportaal voor informatie-uitwisseling
 • Aangifte loonheffingen
 • Pensioenaangifte
 • Altijd up-to-date met de meest recente CAO
 • Medewerkersportaal en app toegang
 • Automatische integratie met boekhouding mogelijk


€ 12.50 per loonstrook*

Aanvullende diensten

 • We maken gebruik van Jortt Boekhouden, waarbij het abonnement € 15,50* per maand bedraagt. Een abonnement met uitgebreide functies zoals periodieke facturatie en chat met boekhouder kost € 25.50* per maand.
  Bepaalde Jortt-koppelingen kunnen extra kosten met zich meebrengen. Bekijk het actuele overzicht op https://www.jortt.nl/.
 • Wil je liever met een andere softwareaanbieder werken? Geen enkel probleem. We hebben uitgebreide kennis en ervaring met bijna alle beschikbare programma’s op de markt.
 • Opstellen van bezwaarschriften of verzoeken om uitstel – € 55,-*. per aanvraag
 • Aanvragen van betalingsregelingen en andere bijkomende werkzaamheden – € 55,-* per uur

*Alle prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

Pakketprijs kan gespreid worden betaald in gelijke maandelijkse termijnen via automatische incasso.

Bij complexere aangiftes kunnen extra kosten van toepassing zijn, zoals bij echtscheidingen, bijleenregelingen, lijfrenteproblematiek, en werken in het buitenland. Wij zullen u tijdig informeren en een offerte of kosteninschatting verstrekken indien nodig.

Als u dat wenst, bieden wij kosteloze driemaandelijkse online voortgangsgesprekken aan, waarbij u al uw vragen kunt stellen. Het is belangrijk op te merken dat deze gesprekken geen fiscaal advies omvatten.


Waarom nog zelf doen?

Laat vandaag nog jouw administratie aan ons over en creëer zo ruimte voor wat er echt toe doet!