Wat gebeurt er als ik geen aangifte inkomstenbelasting doe?

Heeft u een aangiftebrief ontvangen maar heeft u niet op tijd aangifte gedaan?
In dit geval ontvangt u eerst een herinnering. U wordt verzocht om alsnog binnen de termijn op de herinneringsbrief uw aangifte te doen. U kunt nu echter geen uitstel meer aanvragen zonder schriftelijke reden, en een verzoek voor uitstel kan volgend jaar worden afgewezen.

Let op! Als u denkt dat u al aangifte heeft gedaan, controleer dan of de Belastingdienst deze heeft ontvangen. Als u al aangifte heeft gedaan, hoeft u niets te doen en kunt u de herinneringsbrief negeren.

Wat gebeurt er als u na de herinnering nog steeds geen aangifte doet?
U ontvangt dan een aanmaning. U wordt verzocht om uw aangifte binnen 10 werkdagen na de datum op de aanmaning in te dienen.

Wat als uw aangifte na deze termijn wordt ingediend?
Dan wordt er een verzuimboete van € 385 opgelegd (medio 2023). Bij herhaaldelijk te laat indienen kan deze boete zelfs oplopen tot € 5.514.

Bovendien kan de Belastingdienst de uitbetaling van uw toeslagen en voorlopige aanslag inkomstenbelasting stopzetten.

Wat als u helemaal geen aangifte indient?
Als u helemaal geen aangifte indient, zal de Belastingdienst een schatting van uw inkomen maken en op basis daarvan een ambtshalve aanslag opleggen, vergezeld van een verzuimboete. Zo een aanslag is meestal aanzienlijk hoger dan u met een aangifte had moeten betalen.

Wat als u bewust geen aangifte doet?
Als u opzettelijk geen aangifte doet, zal een vergrijpboete worden opgelegd. Dit geldt ook als u bewust onjuiste of onvolledige informatie verstrekt bij uw aangifte. Een vergrijpboete kan ook worden opgelegd bij een navorderingsaanslag.

Overlijden en boetes
Bij het overlijden van een persoon wordt een uitzondering gemaakt. Er worden geen verzuim- of vergrijpboetes opgelegd als de overledene op of na de datum van de aangiftebrief is overleden. De verplichting om aangifte te doen blijft echter van kracht.

Wacht dus niet langer! Neem vandaag nog contact met ons op om zo snel mogelijk uw aangifte inkomstenbelasting op te stellen. Voorkom onnodige verzuimboetes en problemen door direct actie te ondernemen. Ons team staat klaar om u te helpen en ervoor te zorgen dat uw belastingzaken in orde zijn. Neem nu contact met ons op en laat ons u begeleiden bij het indienen van uw aangifte, zodat u gemoedsrust kunt hebben en financiële zorgen kunt vermijden.