Voor stichtingen is het belangrijk om te weten wanneer de jaarrekening gepubliceerd moet worden en welke gegevens ze openbaar moeten maken. Wij zetten alles op een rij.

Publicatiedeadline
De jaarrekening van een stichting moet uiterlijk op 1 juli gepubliceerd zijn. Dit betekent dat je binnen zes maanden na het einde van het boekjaar de financiële documenten moet klaar hebben en openbaar maken​​​​.

Beperkte wettelijke eisen
Stichtingen die geen onderneming in stand houden, vallen onder vereenvoudigde regelgeving. Een onderneming in stand houden verwijst naar commerciële activiteiten die in het handelsregister moeten worden ingeschreven en die concurreren met andere organisaties. Kleine stichtingen die wel een onderneming in stand houden maar voldoen aan bepaalde criteria, zoals een balanstotaal van minder dan €4,4 miljoen, een netto-omzet van minder dan €8,8 miljoen en minder dan 50 werknemers, vallen ook onder de eenvoudige regelgeving​​.

Jaarstukken en ondertekening
De jaarrekening van een stichting bestaat uit een balans, een staat van baten en lasten en een toelichting. Elk bestuurslid van de stichting moet de jaarrekening ondertekenen. Dit benadrukt de gedeelde verantwoordelijkheid van het gehele bestuur voor de jaarrekening. Daarnaast moet er een bestuursverslag worden opgesteld, waarin de prestaties en de financiële status van de organisatie worden beschreven​​.

Extra vereisten voor ANBI’s
ANBI’s moeten naast de jaarrekening ook specifieke gegevens publiceren zoals de doelstelling, het beleidsplan, de namen van de bestuurders, het beloningsbeleid, een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten, en een financiële verantwoording. Deze gegevens moeten op de website van de ANBI of op een gemeenschappelijke website worden gepubliceerd​​.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI
Als je stichting een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is, moet je aan de hand van de jaarrekening het Standaardformulier publicatieplicht ANBI invullen en publiceren. De juiste versie van dit formulier kun je vinden op de website van de Belastingdienst​​.

Conclusie
Het opstellen en publiceren van een jaarrekening hoeft niet moeilijk te zijn als je weet welke stappen je moet volgen. Het is belangrijk om tijdig te controleren of je stichting in aanmerking komt voor de vereenvoudigde regelgeving.

Wil je meer informatie of hulp bij het opstellen en publiceren van de jaarrekening van jouw stichting? Maak een gratis online afspraak met een van onze medewerkers en profiteer van onze uitgebreide dienstverlening!