Heb je een bv (besloten vennootschap), dan moet de jaarrekening tijdig deponeren. Wij zetten de regels voor je op een rij.

Opstellen
Binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar moet het bestuur de jaarrekening opstellen en voorleggen aan de aandeelhouders. Bij bijzondere omstandigheden kan het bestuur maximaal vijf maanden uitstel krijgen van de aandeelhouders.

Ondertekenen
Na het opstellen wordt de jaarrekening ondertekend door alle bestuurders van de BV. Deze handtekening bevestigt dat de informatie in de jaarrekening naar hun beste weten juist en volledig is.

Vaststellen
De jaarrekening wordt vervolgens voorgelegd aan de aandeelhouders. In een BV waar alle aandeelhouders tevens bestuurders zijn, leidt de ondertekening meteen tot vaststelling, tenzij de statuten anders bepalen. Bij andere BV’s vindt de vaststelling plaats tijdens een aandeelhoudersvergadering.

Deponeren
De vastgestelde jaarrekening moet binnen acht dagen na vaststelling worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (KVK). Als de jaarrekening nog niet is vastgesteld, moet de opgemaakte maar nog niet vastgestelde jaarrekening worden gedeponeerd.

Conclusie
Voor een BV waarvan alle aandeelhouders tevens bestuurders zijn, betekent dit dat de deponeringstermijn tien maanden en acht dagen na afloop van het boekjaar is. Wanneer het boekjaar gelijk is aan een kalenderjaar, valt de deadline op 8 november.

Belangrijke Opmerking
Kun je de jaarrekening niet op tijd deponeren of is je BV ondertussen opgeheven? De deponeringsplicht vervalt dan niet! Het niet (op tijd) deponeren van de jaarrekening kan als een economisch delict worden beschouwd en leiden tot boetes of persoonlijke aansprakelijkheid. Zorg ervoor dat je binnen de gestelde termijn deponeert, want de deponeringsplicht geldt tot de datum van opheffing. Uitstel voor het deponeren van de jaarrekening is wettelijk niet mogelijk.

 

Wil je meer informatie of hulp bij het opstellen en deponeren van je jaarrekening? Maak een gratis online afspraak met een van onze medewerkers en profiteer van onze uitgebreide dienstverlening!