Als je naast je zelfstandige praktijk ook een baan in dienstbetrekking hebt, moet je extra aandacht besteden aan de zelfstandigenaftrek. Hier zijn de belangrijkste punten op een rij.

Zelfstandigenaftrek en urencriterium
De tijd die je besteedt aan je baan in loondienst telt niet mee als ondernemerstijd voor de zelfstandigenaftrek en andere ondernemersaftrekposten. Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek wanneer je ook een werkgever hebt, moet je voldoen aan een uitgebreider urencriterium:

1. Minstens 1.225 uur per kalenderjaar aan je onderneming besteden (geldt voor alle ondernemers),
2. Grotendeels je werktijd besteden aan de zelfstandige onderneming.

Stel je hebt een zelfstandige praktijk als massagetherapeut en werkt daarnaast 20 uur per week in loondienst als verzorgende in het ziekenhuis. Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek, moet je naast je werk in loondienst minstens 1.225 uur in je zelfstandige praktijk werken én je moet meer tijd aan de zelfstandige onderneming besteden dan aan je loondienst; dat betekent dat je gemiddeld meer dan 20 uur per week als massagetherapeut moet werken. Daarmee kom je algauw boven 40 uur per week. Het is daarom belangrijk goed na te denken over de verdeling van je werktijd.

Mogen uren in loondienst meetellen?
In beginsel niet. Werk in dienstbetrekking is geen zelfstandig werk vanwege de gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer. Toch zijn er uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer je als zelfstandige tijdelijk in dienstbetrekking werkt omdat de opdrachtgever niet wil werken met een zelfstandige, maar wel gebruik wil maken van jouw diensten.

Loon als winst uit onderneming
Looninkomsten mogen alleen als winst uit onderneming worden beschouwd als er sprake is van een fictieve dienstbetrekking of als de verloonde inkomsten nauw samenhangen met en ondergeschikt zijn aan de werkzaamheden in de eigen onderneming.

Voorbeelden
Niet geaccepteerd: Een hovenier werkt 32 uur in loondienst en 8 uur zelfstandig. Ondanks de inhoudelijke samenhang tussen beide werkzaamheden, zijn de uren in loondienst niet ondergeschikt en worden niet als winst uit onderneming gerekend.

Twijfelgevallen: Een medisch pedicure werkt 15 uur per week in een schoonheidssalon en 25 uur als zelfstandige. Hier is discussie mogelijk over de nauwe samenhang en ondergeschiktheid van de loondienstwerkzaamheden.

Geaccepteerd: Een beeldend kunstenaar geeft 8 uur per week masterclasses aan een hogeschool. Hier is sprake van inhoudelijke ondergeschiktheid en nauwe samenhang, wat de loondienstwerkzaamheden tot winst uit onderneming kan maken.

Bewijslast
In de praktijk ligt de bewijslast voor het aantonen dat werkzaamheden in loondienst als ondernemingsactiviteiten worden gezien vooral bij de zelfstandige. Zorg voor een perfecte urenadministratie en documenteer je tijdsbesteding en de samenhang tussen je werkzaamheden goed.

Conclusie
Het combineren van een dienstbetrekking met een zelfstandige onderneming vereist zorgvuldige planning en documentatie om aan de voorwaarden voor zelfstandigenaftrek te voldoen.

Heb je hulp nodig bij verzorgen van je administratie? Ons team staat klaar om je te helpen. Maak vandaag nog een gratis online afspraak en zorg ervoor dat je optimaal gebruik maakt van de ondernemersaftrek.