Geschatte leestijd: 2 minuten

Op 6 juni 2024 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de huidige box 3-heffing nog steeds discriminerend is. Ondanks de invoering van de Wet rechtsherstel box 3 (Herstelwet) blijft de wetgeving voor de Nederlandse inkomstenbelasting in box 3 in strijd met het discriminatieverbod en het eigendomsrecht. Dit geldt in gevallen waarin het forfaitaire rendement hoger is dan het werkelijke rendement.

Achtergrond
In december 2021 stelde de Hoge Raad vast dat het oude box 3-stelsel, waarbij het rendement op sparen en beleggen werd belast op basis van een fictief rendement, discriminerend was. Dit systeem hield geen rekening met het werkelijke rendement van de belastingplichtige, wat leidde tot ongelijkheden en een oneerlijke belastingdruk.

Wet rechtsherstel box 3 (Herstelwet)
De Herstelwet, die met terugwerkende kracht de belastingheffing over de jaren 2017-2022 moest corrigeren, blijft grotendeels uitgaan van een forfaitair rendement. Hoewel de wet beter probeert aan te sluiten bij het werkelijke rendement, blijft het systeem problematisch voor mensen die risicovol beleggen. De Hoge Raad oordeelt dat de wetgever niet voldoende rechtvaardigingsgronden heeft voor deze ongelijkheid.

Oordeel van de Hoge Raad
De Hoge Raad heeft bepaald dat ook het nieuwe systeem van de Herstelwet discriminerend is. Het probleem van het oude stelsel blijft bestaan: succesvolle en minder succesvolle beleggers worden ongelijk behandeld. Daarom moet in gevallen waarin het forfaitaire rendement hoger is dan het werkelijke rendement rechtsherstel worden verleend. Dit betekent dat alleen belasting wordt geheven over het werkelijke rendement, mits de belastingplichtige dit kan aantonen.

Conclusie

Het huidige stelsel van box 3 blijft problematisch. Wij adviseren onze klanten om goed bij te houden wat hun werkelijke rendementen zijn, zodat zij mogelijk aanspraak kunnen maken op rechtsherstel. Het is daarom belangrijk om jaaroverzichten en renteoverzichten goed te bewaren.

Wil je meer informatie of hulp bij je aangifte inkomstenbelasting? Maak een gratis online afspraak met een van onze medewerkers en profiteer van onze uitgebreide dienstverlening!