Het doen van aangifte inkomstenbelasting is een belangrijke verplichting voor iedereen die een uitnodiging van de Belastingdienst ontvangt. Maar wat gebeurt er als je geen aangifte doet? Hier leggen we uit welke stappen de Belastingdienst neemt en wat de mogelijke gevolgen zijn.

Herinnering
Als je een aangiftebrief hebt ontvangen maar geen aangifte hebt gedaan, stuurt de Belastingdienst eerst een herinnering. Je krijgt dan nog een keer de kans om binnen de gestelde termijn je aangifte in te dienen. Let op: op dit moment kun je geen uitstel meer aanvragen zonder schriftelijke reden, en een verzoek om uitstel kan volgend jaar worden afgewezen.

Aanmaning
Als je na de herinnering nog steeds geen aangifte doet, ontvang je een aanmaning. In de aanmaning word je verzocht om binnen 10 werkdagen na de datum op de aanmaning je aangifte in te dienen.

Verzuimboete
Indien je na de aanmaning nog steeds geen aangifte hebt gedaan, krijg je een verzuimboete opgelegd. Deze boete bedraagt medio 2024 € 385. Als je herhaaldelijk te laat aangifte doet, kan deze boete oplopen tot € 5.514. Daarnaast kan de Belastingdienst besluiten om de uitbetaling van je toeslagen en de voorlopige aanslag inkomstenbelasting stop te zetten.

Ambtshalve aanslag
Als je helemaal geen aangifte indient, maakt de Belastingdienst een schatting van je inkomen en legt op basis daarvan een ambtshalve aanslag op. Deze aanslag is vaak aanzienlijk hoger dan wanneer je zelf aangifte had gedaan.

Vergrijpboete
Als je opzettelijk geen aangifte doet of bewust onjuiste of onvolledige informatie verstrekt, kan de Belastingdienst een vergrijpboete opleggen. Deze boete kan ook worden opgelegd bij een navorderingsaanslag en kan aanzienlijk hoger zijn dan een verzuimboete.

Overlijden
Bij het overlijden van een persoon worden er geen verzuim- of vergrijpboetes opgelegd als de overledene op of na de datum van de aangiftebrief is overleden. De verplichting om aangifte te doen blijft echter van kracht, maar de erfgenamen hoeven zich geen zorgen te maken over boetes.

Voorkom problemen: Dien op tijd je aangifte in
Het is belangrijk om je aangifte inkomstenbelasting op tijd in te dienen om boetes en andere financiële problemen te voorkomen.

Heb je hulp nodig bij het invullen van jouw aangifte of van de aangifte van een overledene? Ons team staat klaar om je te helpen. Maak vandaag nog een gratis online afspraak en zorg ervoor dat je belastingzaken op orde zijn. Zo voorkom je onnodige zorgen en mogelijke boetes.