Geschatte leestijd: 2 minuten

Het correct bepalen van de bedrijfsklasse van je BV is essentieel omdat het invloed heeft op jouw publicatieplicht. Welke informatie je openbaar moet maken, hangt af van de grootte van jouw bedrijf. Wij zetten de meest recente criteria én de publicatieplicht voor jou op een rij.
Jouw onderneming
valt in een bepaalde bedrijfsklasse als de jaarrekening twee jaar achter elkaar voldoet aan minimaal twee van de onderstaande kenmerken

Micro bv

– Werknemers: Minder dan 10

– Netto omzet: Maximaal €900.000

– Activa: Maximaal €450.000

– De jaarrekening: beperkte balans


Klein bv

– Werknemers: 10 – 50

– Netto omzet: €900.000 – €15 miljoen

– Activa: € 450.000 – €7,5 miljoen

– De jaarrekening: verkorte balans en toelichting

Middelgroot bv

– Werknemers: 50 – 250

– Netto omzet: €15 miljoen – €50 miljoen

– Activa: €7,5 miljoen – €25 miljoen

– De jaarrekening: bestuursverslag, enigszins vereenvoudigde balans, vereenvoudigde resultaatrekening, uitgebreide toelichting, accountantsverklaring, aantal winstbewijzen en dergelijke, statutaire regeling en voorstel resultaatbestemming

Groot bv

– Werknemers: Meer dan 250

– Netto omzet: Meer dan €50 miljoen

– Activa: Meer dan €25 miljoen

– De jaarrekening: bestuursverslag, uitgebreide balans, uitgebreide resultaatrekening, uitgebreide toelichting, accountantsverklaring, bijzondere rechten inzake zeggenschap, aantal winstbewijzen en dergelijke, nevenvestigingen en vestigingslanden, statutaire regeling en voorstel resultaatbestemming


Naast bovenstaande publicatieverplichtingen gelden voor alle vennootschappen enkele algemene regels. Zo moeten alle
bestuurders de jaarrekening ondertekenen. En als de rechtspersoon commissarissen heeft, zijn ook zij verplicht de jaarrekening te ondertekenen.

Daarnaast ben je verplicht de jaarrekening te voorzien van de datum van vaststelling of goedkeuring.

Wil je meer informatie of hulp bij het opstellen en deponeren van je jaarrekening? Maak een gratis online afspraak met een van onze medewerkers en profiteer van onze uitgebreide dienstverlening!