Voor een bv (besloten vennootschap) gelden de volgende regels:

– Binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar stelt het bestuur de jaarrekening op en legt deze voor aan de aandeelhouders

– Bij bijzondere omstandigheden kan het bestuur maximaal vijf maanden uitstel krijgen van de aandeelhouders

– Als alle aandeelhouders tevens bestuurders zijn, leidt de ondertekening van de jaarrekening meteen tot vaststelling. Dit kan echter afwijken als dit in de statuten is vastgelegd

– De uiterste termijn voor het deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel (KVK) is acht dagen na vaststelling. Als de jaarrekening nog niet is vastgesteld, moet de opgemaakte maar nog niet vastgestelde jaarrekening worden gedeponeerd

 

Voor een bv waarvan alle aandeelhouders tevens bestuurders zijn betekent dit dat deponeertermijn tien maanden en acht dagen na afloop van het boekjaar is, oftewel op 8 november.

Kun je de jaarrekening niet op tijd deponeren of is je bv ondertussen opgeheven? De deponeringsplicht vervalt dan niet! Het niet (op tijd) deponeren van de jaarrekening kan als economisch delict worden beschouwd en leiden tot boetes of persoonlijke aansprakelijkheid. Zorg ervoor dat je binnen de gestelde termijn deponeert, want de deponeringsplicht geldt tot de datum van opheffing. Uitstel voor het deponeren van de jaarrekening is wettelijk niet mogelijk.